Blog

Iz dnevnika konsultanta za upravljanje promenom u preduzetničkim kompanijama
qode interactive strata

Put promene

u kategoriji Organizacione promene

Na uzburkanom i često bolnom putu profesionalizacije kompanije, za obezbedjivanje ulaznice za dalji rast i razvoj, bilo je važno napraviti dve ključne stvari:
1.Formirati organizaciju koja će graditi humanu organizacionu kulturu ( izabrati menadžerski tim, konstantno podizati nivo znanja o kolegijalnim odnosima),
2. Stalno pojačavati rezultate prodaje do potrebnog nivoa i preko toga.

Ovaj period u razvoju kompanije je bolan i često kontradiktoran.

Potrebna je poslovna dalekovidost, videti šta je iza brda, jer sve aktivnosti koje se odigravaju u ovom periodu razvoja prividno samo troše novac, izazivaju stres i zahtevaju vreme. Često se krene ovim putem pa se zbog nedostatka te dalekovidosti kao i raznih uticaja sa raznih strana vrati na početak.
Ali, alternativa ne postoji! Tim se putem mora proći pre ili kasnije. Bilo je dosta kolebanja i nervoze, rekao bih i nepoverenja, naročito na početku saradnje, dok  još nisu bili vidljivi rezultati rada.
Uspeh nije odredište već putovanje, a za putovanje je potrebno vreme.

Želim da radim sa ljudima koji imaju strpljenje da nastave dalje, čak i kad ne budu odmah videli rezultate. Ljudima koji prihvataju činjenicu da je za uspeh potrebno vreme.Najvažnije  je da smo na našem putu ka uspehu postavili dobre temelje, pokazali sebi i okruženju da smo spremni za velika dela. Početni uspeh nam uliva poverenje i daje snagu da sigurnim korakom nastavimo dalje do cilja.

 

Najvažnija lekcija na ličnom planu: Staviti svoje zdravlje na prvo mesto jer tako menjaš svoj zivot i podižeš nivo svoje energije.
Najvažnija lekcija na poslovnom planu: Moramo raditi na podizanju nivoa emocionalne inteligencije i suzbijati primetnu  dozu samozadovoljstva kao i poslovne nadmenosti i arogancije. To može biti najozbiljnija kočnica daljem razvoju naše kompanije. Zbog toga su nam potrebni menadžeri sa tzv. mekim elementima, menadžeri koji slikovito rečeno nisu otac koji šiba već majka koja razume.
Za  promene na bilo kom segmentu je potrebno najpre priznanje da treba da se menjamo a potom sakupljanje znanja, vremena i upornosti neophodnih za promenu:
Karaktera tj. pogleda na svet -prema rusu Lazarevu,
Navika, koje stvaraju paradigmu kojom tumačimo svet i sebe u svetu – prema savetima Boba Proktora,
Misli, jer prema savetu Oca Tadeja, „Kakve su nam misli, takav nam je život“.

Ne postoji čarobni štapić, ne postoje instant rešenja, sve je u funkciji vremena…