Author:

Organizacija koja razmišlja

u kategoriji Organizacione promene

Organizacija koju čine stručni i motivisani ljudi vremenom dobija neobičnu snagu - nešto što je izdvaja od ostalih kompanija. Nešto zbog čega zaposleni brže napreduju i na profesionalnom planu i u ličnom razvoju. Ta čarolija koju su mnogi iskusili u svom radu u dobrim kompanijama,...

qode interactive strata

Put promene

u kategoriji Organizacione promene

Na uzburkanom i često bolnom putu profesionalizacije kompanije, za obezbedjivanje ulaznice za dalji rast i razvoj, bilo je važno napraviti dve ključne stvari:. Formirati organizaciju koja će graditi humanu organizacionu kulturu (izabrati menadžerski tim, konstantno podizati nivo znanja o kolegijalnim odnosima),...

Kuda plovi ovaj brod?

u kategoriji Organizacione promene

Važno je da kapetan broda zna gde vodi brod. Kapetan mora da zna da se sve preslikava – kakav je kapetan takvi će tokom vremena postati i putnici. Kapetan mora dobro da zna svoju viziju, da ume da je zarazno prenese na sve putnike....