Blog

Brod simbolično predstavlja kompaniju, kapetan je lider a putnici su sledbenici

Kuda plovi ovaj brod?

u kategoriji Organizacione promene

Važno je da kapetan broda zna gde vodi brod. Kapetan mora da zna da se sve preslikava – kakav je kapetan takvi će tokom vremena postati i putnici. Kapetan mora dobro da zna svoju viziju, da ume da je zarazno prenese na sve putnike. Da zna svoje vrline ali i slabe tačke, jer čovekova sposobnost je limitirana njegovom najslabijom osbinom (na primer, ima sve liderske osobine osim hrabrosti za podizanje kredita).

Da bi maštu pretvorio u stvarnost, najpre mora da je putem vere preoblikuje u svoj san!

Da bi kapetan maštu pretvorio u stvarnost, najpre mora, da maštu putem vere oblikuje u svoj san, od sna se ne razdvaja ni danju ni noću i o njemu ne priča nikome, a onda, da ne bi sve ostalo u sferi maštanja i sna mora da se donese odluka i krene u akciju.
Kapetan mora tačno da zna kakve putnike želi na brodu, da ih vidi, da ih rasporedi na prava mesta.

Vizija mora biti usklađena sa sposobnostima i željama putnika, usklađena sa njihovim pojedinačnim, manjim vizijama. Važno je stalno imati na umu da je to proces, nikada ne gubiti veru, biće tu padanja i ustajanja ali broj ustajanja mora biti veći od broja padova.

Kapetan mora da ume da pripremi sebe i putnike za razvoj. A na tom putu je važno imati dugoročni plan, plan se onda izdeli na manje deonice i potom sledi, savladavaj dan!
Dan po dan i savladaćeš svoj san. Promene su jedina konstanta na tom putu. Najvažnije da svi budu spremni na transformaciju duše i tela, da putem timske sinergije u svom srcu poroke pretvaraju u vrline, neznanje u znanje, strah u hrabrost, mržnju u ljubav. Glavni zavet kapetanu jeste da mora voleti sve putnike bez razlike, da svima mora praštati, možda svi ne zaslužuju oproštaj ali on zaslužuje mir.
Mir svoj dajem Vam, ali ga ne dajem ko što svet daje! kaže Isus. Ako kapetan svima pomogne da ostvare svoje ciljeve, on će stići na svoje odredište i postati uspesan.
A uspešni smo onoliko koliko smo pomogli da drugi ljudi postanu uspešni. Eto to se zove transmutacija, to je put na kojem se na čudesan nacin rađaju ljubav i lepota. A to dvoje će spasiti svet, kaže Dostojevski. A ako mogu da spasu svet sigurno mogu i brod.